ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

How Ton is extraordinary

05-21    

In recent years,the market is flooded with air coins,Their life cycle is very short.Exactly,it also made many new members question the industry,very dissatisfied with blockchain practitioners.

It is worth mentioning that,senior players in the industry successfully avoided risks,they got a huge return on investment.

How to identify project safety and ROI

1) Commitment to double the return on investment is false,there are many risks hidden.The project can only be completed by actual actions,projects can become valuable.

2) If the project has no ecology,will lose hematopoietic function,Without ecology, there is no source of profit,the project is difficult to maintain.

3) If the project has not been online for more than three months,investment risk will be very large.Only projects that focus on community interests can continue to develop.

TON is based on the underlying architecture of PBFT + DPOS public chain technology,It is also a professional blockchain infrastructure service platform one of TomaInfo's ecological members.

TomaInfo is based on the underlying architecture of PBFT + DPOS public chain technology,can achieve performance expansion of distributed applications.assist B / C users in blockchain transformation,accelerate the implementation of blockchain in the world.

TomaInfo empowers TON in technology and ecology,stable and efficient reshape TON value,let members of the community continue to gain.

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap