ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

The 100th days Memorial Service of the Late Respected King of Relic, Aggha Mahasaddhamajotikadaja Sayadaw U Kittivara, speech by Sayadaw U Wei Pulla, the speaker of Parami Temple

11-18    

(WAki International Media Center 17th November) The speech of Sayadaw U Wei Pulla, the speaker of Parami Temple on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic, Sayadaw U Kittivara on 7th Novemeber 2021 :

I would like to thank to all the laymen and lay women who come from local and foreign countries for joining the late Venebrale Sayadaw U Kittivara’s 100th days Memorial services. Although Sayadaw had passed away 100th days ago, he still live in our heart.

A picture containing text, indoor, shop

Description automatically generated

According to Pali text, although every human body can be decayed, their names and virtues still exist in this world. Although the physical body of Sayadaw had passed away, his name, virtues of act, wisdom and his Buddhist missionary work is still a legacy in the world.

A person in a red robe talking to a person in a white robe

Description automatically generated with low confidence

At the special ceremony of the late Venerable Sayadaw, I would like to share the following teaching of late Sayadaw U Kittivara,

1= I pay homage to the Buddha until the end of life

2= I pay homage to the Dhamma until the end of life

3= I pay homage to the Sanga until the end of life

With these noble words of truth, may you be free from all dangers. These words remind us of the importance of paying homage to the triple gems in our daily life. If we pay respect to the triple gems and practice the dhamma, we will gain a peaceful and successful life.

A person sitting in a chair

Description automatically generated with medium confidence

In addition, one of the important dhamma practice is sending loving-kindness to all beings. Loving kindness has been practiced by the late Sayadaw U Kittivara, who always carried his missionary works with loving kindness to all beings, just like a mother's love for her son. The late Sayadaw U Kittivara always advice his disciples to practise the noble path and radiate loving kindness so they can be well, healthy and success in their life.

 

A picture containing person, person

Description automatically generated

Let us follow the chanting and radiate loving kindness,

May all being who live in the east part of the world be healthy,wealthy and well in lives.

May all being who live in the west part of the world be healthy, wealthy and well in lives.

May all being who live in the south part of the world be healthy, wealthy and well in lives.

May all being who live in the north part of the world be healthy, wealthy and well in lives.

May all deva realms who live in the upper part of the world be healthy, wealthy and well in lives.

May all being who are suffering will be healthy, wealthy and well

 

A picture containing text, decorated, shop, sale

Description automatically generated

In the 100th day memorial service of the late most respected Sayadaw U Kittivara, We pay respect to the triple gems, do the wholesome deed by offering the 4 requisites to the Sangha. We would like to dedicate the merits to the late Venerable Sayadaw U Kittivara. May the devotees and Waki families be healthy, wealthy and well. May you practice the dhamma and follows the noble truth path to attain the highest bless of Enlightenment.

 

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap