ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

NO MORE BIAS IN CORONAVIRUS CONTROL CHINESE DRONE HELPS STOPPING PANDEMIC SPREAD

04-02    

At present, coronavirus is turning a global pandemic. According to the latest data from the World Health Organization: As of 10:00 on March 31st, European Central Time, the number of new confirmed cases worldwide increased by 57,710 from the previous day to 750,890 total; deaths increased by 3,301 from the previous day to 36,405 total. The coronavirus epidemic has gradually spread worldwide. However, not long ago, Western media questioned Chinese drones overseeing residents, saying that "China uses ‘special’ means to fight the epidemic."

At the same time, it is quite astonishing that The New York Times’ comments the shutdown policy of China as “at great cost to people’s livelihoods and personal liberties” while praised the Italian same shut-down policy as “risking its own economy in an effort to contain coronavirus outbreak”

Besides the video also stated that when China announced the “closing the transportation channel to Wuhan”,  some media accused the move of "repression" of human rights.

However, when the number of confirmed cases in Spain surged, the police followed suit and  adopted the same measures that China uses in preventing the coronavirus spread. Drones were also used to remind people who are not staying at home.

The drone that assists Spanish police is the GDU SAGA provided by GDU-Tech Co., Ltd., a drone company based in Shenzhen, China.

GDU SAGA provides a completed set of outbreak prevention and control solutions for the Madrid police in Spain. With the help of a 10x optical zoom camera and loudspeaker independently developed by GDU, it efficiently helps stopping the spread of coronavirus.

GDU is a drone company that specialized in researching, developing, producing and selling intelligent unmanned helicopters, industrial multi-rotor drones, a full range of payloads and ground systems, and provides professional UAV industry application systems solutions for high-tech companies. It’s products are widely used in a series of complex tasks such as forest fire fighting and rescue, power inspections, environmental supervision, public security searches, air emergency rescue, maritime management, border security inspections, industrial inspections, security monitoring, and military operations.

GDU is mastered at a set of core drone technology, the product ranges from drone that as small as a palm-sized 730g mini drone, and as large as an 8-meter 300KG helicopter. The main focus of GDU now is on the development of the heavy-duty unmanned helicopter with omnidirectional obstacle avoidance, full intelligence, automatic flight and autonomous execution of missions.

At the current moment, the virus is the common enemy of mankind. What mankind can do now is united as one. In the era of globalization, challenges are common, responsibilities are common, and destiny is common. There should be no bias or borders in front of coronavirus prevention effort. All human beings can win only by working together.


คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap