ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

KOK PLAY’s Mainnet “K STADIUM” Launch:Expanding Ecosystems through NFTs and Metaverse

2022-04-21    

微信图片_20220421143836

Blockchain-based global digital platform KOK PLAY announced that it has launched its own mainnet, K STADIUM.
K STADIUM is a mainnet based on the new consensus algorithm DPoI (Delegated Proof of Investment) powered by domestic company Medium Co. Ltd’s blockchain technology that features a community pool of investors.

The mainnet, K STADIUM GroundChain, uses Hyperledger Besu as Layer 1 to improve service scalability by running nodes on the Ethereum network as an Ethereum client, and MDL’s technology as Layer 2 to solve technological complications.

With MDL’s (Layer 2) fast TPS and low fees, services that were difficult to implement solely with Hyperledger Besu (Layer 1) such as games, metaverse, and NFTs, were achieved and linked to the KSTADIUM App and serviced as a separate DApp.

A KOK Foundation official said, “After successfully completing the K STADIUM Testnet-based closed beta service, we have released the mainnet open beta to all users. In the next version, community functions that allow users to submit proposals and vote will be released along with DeFi, NFT, games, and metaverse services to expand the K STADIUM ecosystem.”
KOK Foundation also announced the inauguration of the 3rd Chairman, Young Choe, along with the launch of the new mainnet K STADIUM.
As a founding member, Chairman Choe has steadily contributed to the design of KOK’s token economy since 2019 serving as the Chief Technology Office (CTO) and latter, the Chief Architect (CA).
Prior to KOK, Chairman Choe was in charge of R&D and technology management at global companies such as the Samsung Electronics Software Research Institute, NVIDIA, and SK Hynix. Having founded and operated his own blockchain companies, he is a widely known and highly esteemed blockchain expert that also authored the book, Blockchain Economy.
Chairman Choe said of the new endeavor, “K STADIUM is an ecosystem achieved through community participation with the combination of pristine mainnet technology and the superiority of blockchain economy. We are on the road of developing KOK’s technology to become self-actualizing.”

Chairman Choi emphasized, “We have established a corporation in Singapore to operate KSTADIUM and KOK PLAY, and will do our best to completely transfer the technology and service operation rights to the new location by June this year.”

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap