ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

Mahasayama Sutta Chanting Course Completion Ceremony

12-17    

(WAki International Media Center 15th December) Mahasayama Sutta Online Course Completion Ceremony was held on 26th November 2021 through Zoom, we were honoured to have Sangha members from 7 countries, namely, Germany, Norway, Sweden, England, Singapore, USA and Netherlands to witness and give blessing to the participants who had completed the course successfully.

A collage of people

Description automatically generated with low confidence

There was a total of 29 students from 9 countries, namely, Malaysia, USA, China, Singapore, Thailand, Myanmar, Cambodia, Indonesia and Philippines, who learned to recite the Mahasayama Sutta from Venerable Chao Khun Laow within 3 months through Zoom. In the first month, the student learned how to read the stanzas of the sutta and understood the meaning of the sutta. Venerable Chao Khun Laow guided and taught the students how to chant line by line by repeating after him. In order to let students able to recite the sutta, Venerable Chao Khun Laow also assigned homework for students to do during the week.

A collage of a person

Description automatically generated with low confidenceA collage of people

Description automatically generated with low confidence

Although they came from different countries and with different accent, Venerable Chao Khun Laow teached patiently and students learned and practiced with consistently to make the good progress from do not understand the meaning of the sutta turn to understand and able to chanting the sutta. In addition, chanting also leads us to be able concentration and calm of mind.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

We are so glad and honoured to have Venerable Chao Khun Phravimol from Norway, Venerable Chao Khun Phrapanyadhammawithet from Singapore, Ven Chao Khun Phravitet Punyaporn from Sweden, Phramaha Anusak from Germany to take time to witness the completion ceremony with the students. They are so happy and congratulated all the students for completed the course and gained the dhamma knowledges, hopefully the students will continue to learn further and read the buddhist scriptures to put Dharma in their daily life.

A collage of a person's face

Description automatically generated with medium confidence

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap