ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

Speech of Mr. Teo Choo Guan , President of Waki Relic Musuem on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic, Sayadaw U Kittivara

2021-11-16    

The speech of Mr. Teo Choo Guan, President of Waki Relic Musuem on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic, Sayadaw U Kittivara on 7th Novemeber 2021 :

My heartfelt thanks to Sangha members from Parami Temple, the guests and Waki family members from China, Myanmar, Cambodia, Philippines, Malysia, Thailand, Indonesia, Singapore, America, Korea and America and all the relatives and friends for joining us via zoom for the 100 days memorial service

During his lifetime, Sayadaw U Kittivara had been travelling around the country, collecting, preserving and re-enshrining the relics of Lord Buddha and Arahants. In the early age, Sayadaw collected the Buddha Relics and his disciplines relics in old monasteries or stupas. He also searched and collected the relics that no one worship from villages or mountains on foot or by oxcart. Sayadaw collected and enshrined the Relics in the museum.

A picture containing tree, outdoor, ground

Description automatically generated

Besides, Sayadaw had donated and distributed the relics to many countries including Thailand, Korea, Singapore,Taiwan, Indonesia, Laos, Vietnam,China and Malaysia for enshrinement.

A picture containing text, person

Description automatically generated

It all started on 29 December 2018 when Sayadaw U Sumana introduced us to the late Sayadaw, the Abbott of Parami Temple and Relic Musuem. It gave me the chance to inform the late Sayadaw that it has always been my aspiration to build a mini relic museum.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

Under the trust of the late Sayadaw, he had presented us the precious relics of Buddha and his disciples for enshrinement.In year 2019, the late Sayadaw was opening the Waki Relic Musuem, Malaysia. On 17 Novemeber 2019, the late Sayadaw present our Musuem with replicas of Buddha’s Tooth Relic from Kandy, Sri Lanka and Beijing, China. At the same time, he had appointed Waki Relic Musuem as Relic International center for preserving and enshrining the Buddha and His Disciples’ relics to continually propagate the buddha Sasana.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

On 8 July 2020, the late Sayadaw generously presented 1500kg of buddha relics and arahants relics to be enshrining in Waki Relic Musuem. Due to the pandemic situation in year 2020, the historical moment of 450kg Buddha Relics and Arahant Relics consecration ceremony was held through Zoom. In year 2021, the late Sayadaw had witnessed the thousand kg Buddha Relics and arahant Relics consecration ceremony via Zoom once again.

A picture containing person, indoor, dining table

Description automatically generated

Within these two years seven months, the late Sayadaw taught and guided me how to recognise and differentiate different types of relics. My heartfelt thanks to the late Sayadaw, who was so compassion, trusting, supportive and bestowed the honour of Relic Ambassador to me on 22 April 2021 to carry out the Relic Missionary works continually. International Relics Center will build 1000 Arstupas as gifts for the temples all around the world and to connect as global Buddhists in this new era.

A person standing in front of a display of fruit

Description automatically generated with low confidence

Today, we can witness the completion of one of the wishes of the late Sayadaw, the official enshrining of the Buddha statute, Buddha and 19 disciples statues and the late Sayadaw U Kittivara statute are being enshrined in Parami temple and Waki Relic Musuem, the thousand KG of Buddha and ten Buddha Disciples Relic Pagoda.

A person standing next to a statue

Description automatically generated with low confidence

Lastly, We would like to dedicate all the merits to the late most respected Sayadaw U Kittivara. Although the late Sayadaw was no longer in human realm, his loving-kindness and wisdom will be remembered whenever we see the stupas. May this event bring everyone healthy, wealthy and stay away from disasters.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap