ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

Waki Relic Musuem mourns the passing away of the Founder of Sathira Dhammasathan Center, Venerable Mae Chee Sasanee Sthirasuta.

12-20    

(WAki International Group Media Center 17th December) Venerable Mae Chee Sasanee Sthirasuta, founder of the Sathira Dhammasathan Center passed away at 6.23pm on Tuesday, December 7th, 2021. She was 68.

A person in a white robe

Description automatically generated with medium confidence

Venerable Mae Chee Sansanee was ordained as a mae chee at the age of 27. Then, she continued to study the dhamma in depth. In 1987, Venerable Mae Chee Sasanee Sthirasura established Sathira Dhammasathan in the suburbs of Bangkok, which helped single mothers with unwanted pregnancies and the victims of sexual abuse. Later on, Sathira Dhammasathan extended her works to provides a variety of dhamma programs for people of all ages, gender and walks of life.

A group of people in white robes

Description automatically generated with medium confidence

Venerable Sansanee Sthirasuta had built the world only Green Tara Sacred Gold Cave, the world only twenty thousand green tara pagoda and mindfulness hospital for the devotees from all around the world to come and practice the dhamma in order to gain inner peace. Venerable Mae Chee Sansanee Sthirasuta worked and served the community in Thailand, at the same time, she was invited to go around the world to spread the dhamma. Over 10 years, she served as the Co-chair for the Global Peace Initiative of Women in order to creating to world peace and harmony in around the world

A group of people in white lab coats standing in front of a wall of pictures

Description automatically generated with low confidence

During these 41 years, Venerable contributed a lot to the Buddhist world, she propagated the Buddha teaching. Her teaching makes the people understand about the dhamma, reduce their suffering and makes them understand the happiness of living at the present moment. Her compassion towards all beings, makes her teaching reaches people of various ages, starts from prenatal education to baby, children, teenagers, adults and the elders. All local and international devotees respect and love her. Her passing on had led to lots of media coverage. Her sweet smile, gentle and pleasing voice will always be remembered by her devotees.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap