ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

Spokesperson Mrs Kelly Tan AiYan In The Mahasamaya Sutta Online Chanting Course Completion Ceremony

2021-12-31    

(WAki International Media Center 28th December) Spokesperson Mrs Kelly Tan AiYan In The Mahasamaya Sutta Online Chanting Course on 26th November 2021.

My heartfelt thanks to Waki International Group, Chairman Teo Choo Guan, teaching of Venerable Chao Khun Laow, all of dharma friends from all over the world, so I have chance to participate in the Mahasayama Sutta Online Chanting Course. Besides, thanks to all the Sangha members from various countries join and witness the Online Chanting Completion Ceremony today.

A person smiling for the camera

Description automatically generated with medium confidence

Despite the different time-zones and languages, I have learned the sutta from unfamiliar to it, till to love to chant it after twelve weeks of the course. The Mahasayama sutta chanting is healing my heart, bring me joy and positive energy. The chanting rhythm of Venerable Chao Khun Laow is like a melody that makes me wanting to listen more and motivates me to chant the Sutta. By just chanting, it opens up my mind and lifts my spirits.

A picture containing text, person, person, posing

Description automatically generated

May I be able to practice the dharma continually to gain concentration and wisdom and move further in my dhamma path. Lastly, I wish everyone be healthy and be happy. Thank you so much.

A collage of a person's face

Description automatically generated with medium confidenceA picture containing different, several

Description automatically generated

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap