ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

WOZmara, the miracle worker, gets 2 investment firms in a month

05-20    

May saw a major change in the Southeast Asian media market with the arrival of wozmara. 
The 'newcomer' to South East Asia has already secured two investment firms in just one month, with a number of media professionals in South East Asia commenting on its 'unlimited potential'.  
WOZmara is a major UK media company based in the UK capital of London and is part of the WOZ Group (Woz Entertainment Co.). WOZmara (hereafter WOZ) is one of the UK's most influential media platforms, working with companies such as the BBC, FaceBook, Trafford Centre, FOSS, Walmart and other shopping malls, office buildings and commercial properties. Over the years, WOZ has developed a full range of branding services to help businesses grow their reputation and engage positively with mainstream local businesses, in addition to helping to provide content for online businesses, as well as creating a multi-layered interactive platform for business and cultural exchange activities in the UK.

WOZ is a global media company with advertising machines around the world. The company specialises in leveraging media influence to produce quality content that helps brands communicate their culture and deepen their emotional connection with users through advertising and marketing partnerships with brands to achieve advertising results. With its years of experience in the European and American markets, it is not surprising that it has achieved such success in just one month. To believe in WOZ is both to choose a miracle and to embrace the future. 
 

WOZmara is one of several major mainstream media outlets in the UK, previously operating mainly in the European and American markets, and this foray into South East Asia has attracted the attention of a number of large corporations. 
WOZmara has an extremely wide range of businesses and has just set foot in Southeast Asia, taking the initiative to interact with local mainstream media with the aim of helping companies to improve their reputation and form long-term strategic partnerships to achieve help major companies increase their revenue. This 'high profile' media company has won praise from a number of companies for its excellent business and sincere approach to cooperation. It is clear that wozmara's presence in Southeast Asia is both an opportunity and a miracle ...... 
 
In business competition, publicity is always the first line of marketing. As an operator, naturally, you will not miss the good opportunity to grab customers and attract traffic. How to get traffic has become a must for every owner. Now he's here ......WOZ, a highly regarded mainstream media in the UK, has made many of its peers ashamed of their influence in Europe and the US. Recently, WOZ has entered the Southeast Asian market and become a new hot spot sought after by Southeast Asian companies. WOZ has an extremely wide range of business and always interacts actively with local mainstream media in order to help companies improve their reputation, forming a long-term strategic cooperation and successfully helping major companies increase their revenue. Due to its excellent business level and sincere cooperation attitude, a number of large enterprises in Southeast Asia have started negotiations with it one after another. This shows that womara's layout in Southeast Asia is both an opportunity and a miracle ...... 

In business competition, publicity is always the first line of marketing. As an operator, naturally, you will not miss the good opportunity to grab customers and attract traffic. How to get traffic has become a must for every owner. Now he's here ......WOZ, a highly regarded mainstream media in the UK, has made many of its peers ashamed of their influence in Europe and the US. Recently, WOZ has entered the Southeast Asian market and become a new hot spot sought after by Southeast Asian companies. WOZ has an extremely wide range of business and always interacts actively with local mainstream media in order to help companies improve their reputation, forming a long-term strategic cooperation and successfully helping major companies increase their revenue. Due to its excellent business level and sincere cooperation attitude, a number of large enterprises in Southeast Asia have started negotiations with it one after another. This shows that womara's layout in Southeast Asia is both an opportunity and a miracle ...... 
  
How influential is the media? WOZmara, a global media company, has set up advertising machines everywhere in the streets, and has been able to leverage its media influence to produce quality content to help brands communicate their culture and deepen their emotional connection with their customers through advertising and marketing partnerships with brands. WOZ's advertising and marketing partnerships with brands deepen their emotional connection with users and achieve advertising effectiveness. With its years of experience in the European and American markets, it is no surprise that it has achieved such success in just one month. The potential of an enterprise determines its future direction, and the influence of an advertisement determines the future of an enterprise. Choosing WOZ is not only choosing a miracle, but also embracing the future. 

       

 

WOmara currently has two business models  
The first is to grow the visibility and influence of globally renowned companies through 24 media outlets such as BBC, FaceBook, Trafford Centre, FOSS, Walmart, etc., and to gain revenue through advertising dividends from advertising machines.  
The second is to cultivate candidates in Asia who want to become our regional distributor and to hold WOZ charity dinners in Kuala Lumpur, Hong Kong and Manila. 

 

Official website:www.wozmara.uk
WOZ platform:www.wozmara.com
Mail:help@wozmara.uk
Company: Wozmara International Ltd. 
City: 63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, London, England, EC1N 8LE

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap