ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

21 Sangha Members and Mae Chee from Thailand, Malaysia and Hong Kong Visit Waki Relic Museum

2023-01-31    

(WAki International Media Center 20th January) The WAKi Relic Museum welcomed 18 sangha members and 3 nuns (mae chee) and lay devotees, who came from Thailand, Malaysia and Hong Kong to visit WAKi Relic Museum on 30th December 2022.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

 

During the visit, they paid homage to thousand kgs relic pagodas, Buddha’s tooth relic, Buddha’s hair relic, Buddha’s skin relic, bone relic, blood relic, brain relic and the relics of Buddha’s disciples, such as the relic of the Venerable Ananda, relic of the Venerable Mongallana, relic of the Venerable Sariputta, the collection of Buddha amulets, Buddha statue and Tipitaka. In addition, the visit tour has boosted the understanding on the history of the relics and Buddhism.

 

Master Phra Suphon was impressed that Malaysia has the Relic Musuem, which gives the golden opportunity to lay devotees to know more about the sacred relics, besides learning dhamma to gain faiths and propagate Buddhism.

A group of men in robes

Description automatically generated with low confidence

 

Ajahn Golf explained that relics are the evidence of the dhamma practice and purification of the Buddha and his disciples. We can accumulate merits by paying homage to the relics because the relics can guide us physically and mentally towards dhamma.

A group of people in a room

Description automatically generated

 

Ajahn Ujuko expressed that there is an affinity of our past to make us becoming Buddhists and contributing to Buddhism. He was impressed that the President of the waki relic museum, Dr. Teo, has the aspiration of making 84,000 waki relic pagodas for enshrinement all over the world and that has given the opportunity to many Buddhist devotees be able to pay homage to the relics and gain faith in Buddhism.

A group of people in a room

Description automatically generated with medium confidence

 

After the buddha had attained nibbana, many generations of great masters preserved the relics carefully and used them to propagate the teachings of Buddha and to practice the dharma to gain wisdom. There are many different methods were used to propagate Buddhism, which included the masters used the relics, the Tipitaka, chanting and meditation. They practised the sila, samathi and meditation. They also built monasteries, pagodas and buddha images. Murals and art work on the life of Buddha were also used to preserve the heritage of buddhism even until this day.

A group of people sitting in a room

Description automatically generated with medium confidence

 

Although the candle is small, but it is a ray of light to the darkness. Relics are the holy veneration from the Buddha and his disciples for devotees to enshrine and pay homage. The late Sayadaw U Kittivara said that the relics of buddha and his disciples represents the ray of light that lights up the whole world and connect the global Buddhists in this new era salute to and recite the great virtues of the Buddha. The Waki Relic Pagodas have enshrined in many countries such as Myanmar, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, India, America, Norway, New Zealand, England, Laos, Myanmar, Cambodia, Singapore, China, Philippines , Germany, Belgium, Vatican in Italy and 22 provinces in Indonesia.

A group of men in robes

Description automatically generated with medium confidence

 

The president of WAKi Relic Museum , Dr. Teo Choo Guan strongly believe that when we have completed the enshrinement of the 84,000 Waki relic pagodas in the temples and pagodas all over the world, the teachings of Buddhism will flourish and will bequeath the future generations the chances to enshrine and pay respect to the Buddha Relics. Therefore, he hopes we will continue this missionary effort together to flourish and propagate the Buddha sasana to another 2500 years.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

 

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap