ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

Life-Space, Specializing in Probiotic Strains Expands Across All Channels in Southeast Asia's Probiotic Market

2024-01-10    

 

As urbanization and economic levels in Southeast Asia continue to develop, the region has become a rapidly growing market targeted by dietary supplement businesses due to its high growth potential.

Leveraging years of experience in the probiotics field, the Life-Space brand addresses a key consumer pain point – "boosting immunity" – as a fundamental benefit of probiotics for gut health. Quickly entering the Southeast Asian market through Lazada, Life-Space offers a professional product line covering all age groups. This strategy has successfully reshaped the traditional perception of probiotics as merely yogurt drinks among Southeast Asians, allowing the brand to captivate the younger generation and become a leader in its category.

The shift in Southeast Asian residents' attitudes towards nutritional supplements, from the COVID-19 pandemic to a heightened focus on personal health, has ushered in a new era for the industry. The Life-Space Southeast Asia team states, "Our goal is to specialize in probiotics, continuously providing targeted solutions for various health issues faced by consumers in Southeast Asia." The company has already initiated the expansion of the "Life-Space" brand in select Southeast Asian countries.

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap